Đào tạo trực tuyến miễn phí

Neil Taylor creative hut trainer

Inoedu hiện đang cung cấp một loạt các buổi đào tạo trực tuyến miễn phí và hội thảo trên web để hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên

Để biết thêm thông tin đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi và giữ một mắt trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi cho những thách thức luôn vui vẻ (cho các liên kết xem góc trên bên phải).

Sự kiện gần đây

Để biết thêm thông tin vui lòng gọi 0975 013 247