Dùng Thử Robot STEAM Miễn Phí

Tại Inoedu, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc các giáo viên tự tin vào các nguồn lực trước khi đầu tư ngân sách của bạn và giới thiệu chúng vào các bài học. Do đó, chúng tôi đang cung cấp bản dùng thử thực tế trên một số phạm vi chính trên cơ sở bán hoặc dùng thử

Để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả, chúng tôi cũng sắp xếp một loạt các hội thảo trên web trực tuyến được phát triển để đánh giá các sản phẩm sẽ cho phép bạn đáp ứng các mục tiêu STEAM của bạn như thế nào và làm thế nào để giới thiệu chúng với học sinh của bạn

Điều khoản và điều kiện khác nhau cho mỗi sản phẩm, xem bên dưới để biết chi tiết

Xem sản phẩm có sẵn

Nó hoạt động như thế nào

Đào tạo miễn phí

Hội thảo trên web sẽ được cung cấp bởi các giảng viên của Inoedu, một khi bạn đăng ký để kiểm tra một sản phẩm, bạn sẽ nhận được tất cả tài liệu về sản phẩm đó.

Giảm giá

Bạn sẽ nhận được giảm giá nếu bạn quyết định mua 8 bộ trở lên sau khi bản dùng thử kết thúc

Hết dùng thử

Sau khi dùng thử, bạn có thể chuyển cho một đồng nghiệp hoặc giáo viên từ các trường khác.

1. Điền vào biểu mẫu đăng ký
2. Chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn
3. Nhận tài liệu đào tạo
4. Mua hoặc trả lại

sản phẩm có sẵn để dùng thử miễn phí

LEGO® Education

SPIKE™ Prime

Makeblock

mTiny, Codey Rocky & mBot

Sphero

Bolt

Kubo

Coding Solution

Robo Wunderkind

4 x Education Kits

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ, liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi

Liên hệ

Email

Live Chat